Grup Farmadandal

Asma. Aplicació i seguiment dels tractaments correctament

 

L’asma és un trastorn que afecta les vies respiratòries i provoca dificultat per a respirar, opressió al pit i tos. Els bronquis s’inflamen quedant reduït el pas de l’aire als pulmons provocant la sensació (certa) d’ofegament.

Els factors desencadenants poden ser molt variables: els àcars de la pols, la pell i pèl dels animals, fongs, pol·len, canvis climàtics, contaminants ambientals, medicaments, tabac, emocions fortes, infeccions respiratòries i refredat comú.

Junt amb el diagnòstic que ens farà el metge, hi ha tècniques de seguiment de l’evolució de la dificultat respiratòria com és la Mesura del Fluxe Màxim, és una tècnica senzilla de realitzar i que ajuda a fer el seguiment i evolució del tractament.

Habitualment el tractament de l’asma inclou hàbits de vida saludables, com són una bona alimentació, exercici moderat habitual, evitar els factors desencadenants i l’ús adequat dels medicaments que el metge hagi prescrit.

Habitualment el tractament farmacològic pot ser per controlar els atacs, tractaments aguts i de prevenció. Els inhaladors són els tipus de medicaments que s’acostumen a prescriure per la seva acció directa sobre les vies respiratòries. És molt important utilitzar-los correctament i amb els dispositius adequats per a cada pacient. Normalment, es dona més d’un inhalador, un serà el bronco dil·latador (fa que s’eixamplin els bronquis), i un altre que tindrà acció antiinflamatòria. Sempre cal aplicar primer el broncoldil·latador (ex. Salbutamol).

És molt important que el pols de l’inhal·lador entri dins dels bronquis per a que pugui fer el seu efecte, això ho farem treien primer el aire dels pulmons (expirar) i després aplicar l’inhalador i aspirar.

Aquesta aplicació del fàrmac pot resultar difícil en nens i fins i tot en adults, tant per a que no s’aspiri prou, com per a que s’aspiri massa, per això és recomanable utilitzar-lo amb càmeres d’inhalació, permeten que s’aspiri la quantitat de fàrmac adequada. Per nens i persones grans és millor utilitzar-les amb mascareta incorporada. Les càmeres Aerochamber® permeten visualitzar si el pacient està inhalant o no i en el model per adults incorpora un avisador per controlar que el flux d’aspiració sigui l’adequat. Crec que és un eina molt adequada per a fer un bon tractament.

Un cop utilitzades les càmeres s’ha de rentar fins a la següent aplicació.

També és important netejar-se bé la boca amb aigua i aplicar un esprai o gel lubricant amb hialurònic i aloe vera per evitar la contaminació bucal per fongs (habitual en pacients amb aquests tractaments).

Des de les nostres farmàcies us oferim la nostra ajuda en el maneig dels inhaladors i càmeres i hem incorporat el servei de seguiment de la Mesura del Flux Màxim per a fer el seguiment.

Ja sabeu que ens podeu fer els comentaris i consultes que creieu convenients a través del web, així com si voleu alguna consulta més concreta i personal a través dels mails i telèfons de contacte i als nostres punts de venda.

 

orange            descarga               169607_aerochamber_infantil